REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW:

 1. Wakepark jest otwarty od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz w ciepłe dni maja i września – informacje na www.wakeparkwroclaw.pl i Facebook.
 2. Godziny otwarcia wyciągów: czerwiec, lipiec – godz. 9:00 – 21:00, sierpień 9:00-20:00. W maju i wrześniu otwieramy w ciepłe weekendy i dni powszednie. Godziny otwarcia można na bieżąco sprawdzić na stronie rezerwacji on-line: www.rezerwacje.wakeparkwroclaw.pl
 3. Opłata za wyciąg zawiera korzystanie z kapoka wypornościowego i kasku – wyposażenia niezbędnego do pływania na wyciągu. Pływanie z pełnym zabezpieczeniem: w kasku i kamizelce wypornościowej jest obowiązkowe.
 4. Opłata za wyciąg uprawnia do wejścia na pomost na czas 1 godziny zegarowej.
 5. Pływanie rozpoczyna się i kończy o pełnej godzinie zegarowej.
 6. Kupując bilet na wyciąg bez wyłączności wyrażasz zgodę na współdzielenie go z innymi użytkownikami.
 7. Gwarancję indywidualnego używania wyciągu daje tylko wynajęcie go na wyłączność.
 8. Każdy wyciąg obsługuje na wodzie, w tym samym czasie, tylko jedną osobę.
 9. Maksymalna ilość rezerwacji w czasie każdej godziny zegarowej, na każdym z wyciągów wynosi 4.
 10. Na pomost wpuszczane jest do 4 osób, z tym że 1 osoba pływa na wyciągu a pozostałe osoby oczekują na swoją kolej.
 11. Godzinę zegarową pływania dzieli się na liczbę osób, które zarezerwowały spoty na tą godzinę.
 12. Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych i mailowych.
 13. Wcześniejsza rezerwacja wyciągu jest możliwa wyłącznie przez internet www.rezerwacje.wakeparkwroclaw.pl. Przy rezerwacji konieczne jest uiszczenie opłaty. 
 14. Strona www.rezerwacje.wakeparkwroclaw.pl pozwala również na sprawdzanie aktualnej ilości wolnych miejsc na obu wyciągach.
 15. Gdy są wolne miejsca można skorzystać z wyciągu bez wcześniejszej rezerwacji internetowej. Rezerwacja taka jest możliwa w recepcji najwcześniej na 1h przed pływaniem. W tym przypadku podwyższona o 5 zł opłata pobierana jest w recepcji wyciągów.
 16. Wypożyczając deskę, piankę lub korzystając z instruktora każda osoba płaci osobno, nawet jeżeli współdzieli to z innymi klientami.
 17. Prosimy o przychodzenie min. 30′ przed rozpoczęciem pływania (pełną godziną zegarową). Jest to czas niezbędny do przygotowania się tzn, dokonania płatności, rejestracji, otrzymania paska na rękę, wypożyczenia sprzętu, przebrania, ubrania pianki, przymierzenia kasku, wiązań i kamizelki ratunkowej.
 18. Urządzenia w obrębie Wake Parku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby pływające na wakeboardzie.
 19. Uczestnicy korzystają z Wake Parku wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 20. Z jednej przeszkody i jednego drążka może korzystać w tym samym czasie tylko jedna osoba.
 21. Pływanie i użytkowanie wyciągów i przeszkód w WakeParku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabronione.
 22. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Wake Parku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 23. Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabroniona i grozi kalectwem bądź śmiercią.
 24. Pływanie na wakeboardzie jest sportem niebezpiecznym, przestrzeganie podanych w regulaminie zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 25. Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem z Wakeparku praz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam pływający, związku z czym producent urządzeń i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowaniem Wakeparku, jako związane z ryzykiem sportowym.
 26. Do wjeżdżania na przeszkody można używać wyłącznie specjalnych desek z wypożyczalni lub własnych desek. Standardowe deski wypożyczone z Wake Parku nie służą do wjeżdżania na przeszkody.
 27. Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z Wake Parku:
  • zanim przystąpisz do pływania zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia:
  • potraktuj pierwszy przejazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić się z terenem;
  • nie skacz na oślep;
  • bądź świadomy swoich ograniczeń i pływaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności;
  • szanuj teren i pozostałych uczestników;
  • czekaj na swoją kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa;
  • dostosuj się do poleceń i porad osób sterujących wyciągiem;
  • po zakończeniu przejazdu wychodząc staraj się nie blokować następnych uczestników, czekających na swój przejazd.
 28. Obsługa Wakeparku zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi i usunięcia osób nie przestrzegających przepisów.
 29. Zabrania się korzystania z Wakeparku następującym osobom:
  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp.)
  • chorobami układu ruchowego,
  • z wadami serca;
  • chorym na epilepsję;
  • kobietom w ciąży;
 30. Każdy użytkownik powinien przestrzegać Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1. 1240)
 31. Korzystając z Wakeparku składam OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa, a także zapoznałem się z regulaminem Wakeparku i w pełni go akceptuję. Na teren Wakeparku  wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

X